Αρχής μας σε κάθε συνεργασία που προκύπτει για μία ολοκληρωμένη επενδυτική πρόταση είναι :

 

  •  Να ελέγχουμε την ένταξη σας σε κάθε νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα που ανακοινώνεται εξασφαλίζοντας την έγκυρη ενημέρωση σας.
  • Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και την υποβολή του φακέλου. Σας ενημερώνουμε και σας καθοδηγούμε ώστε να υποβάλλουμε μία πλήρες και ολοκληρωμένη έκθεση υποβολής πρότασης. Πραγματοποιούμε προσωπικά ραντεβού με τον πελάτη για να αναπτύξουμε μια βιώσιμη πρόταση. Συμβουλεύουμε και στηρίζουμε τον πελάτη στην διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών για την ορθή σύνταξη της πρότασης.
  • Βρισκόμαστε στο πλευρό της επιχείρησης σε όλη την διαδικασία υλοποίησης του έργου σας.
  • Ελέγχουμε την σωστή έκδοση των τιμολογίων και όλων των δικαιολογητικών που απαρτίζουν την επιλέξιμη δαπάνη.
  • Καθοδηγούμε και ετοιμάζουμε τα δικαιολογητικά για την είσπραξη της επιδότησης.

 

Online Επισκέπες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας ένας επισκέπτης και κανένα μέλος